Moordernaar van Aurore Ruyffelare was recidivistische uitgewezene

Andrei Grigoriev was recidivistische uitgewezene die door
Wathelet middels regularisatie in het land werd gehouden!

Vlaams Belang wil strenger en duidelijker uitwijsbeleid en
bekritiseert regularisaties.

 Uit goede ingelichte bron vernam het Vlaams Belang vandaag
dat de Rus Andrei Grigoriev, die Aurore Ruyffelaere vermoordde nadat zij
terugkwam van een avondje Gentse Feesten, door de Dienst Vreemdelingenzaken tot
vijf maal toe het bevel had gekregen om het land te verlaten. Hij legde al die
bevelen eenvoudig naast zich neer.

Bronnen binnen de DVZ bevestigen dat ondanks deze manifeste
onwil, Andrei Grigoriev, die wetten en bevelen niet naleefde, toch door
toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet werd
geregulariseerd.

Hiermee is nogmaals bewezen tot welke perverse effecten de
lakse asielpolitiek van de voorbije jaren kan leiden. Het voldoende negeren van
de bevelen om te vertrekken resulteert uiteindelijk in een beloning. Spontaan
vertrekken wordt door de eigen bewindslieden belachelijk gemaakt.

Het Vlaams Belang heeft steeds bepleit dat illegalen zouden
worden vastgehouden in gesloten centra tot het moment van hun effectieve uitwijzing.
De symboolpolitiek van Maggie De Block en de mediapropaganda rond De Block
maakt geen enkel essentieel verschil.

Verwijzend naar zware incidenten met illegalen uit het
verleden, zoals de roofmoord op Joe Van Holsbeek, de moorden op Chantal Thierie
(door Iraniër Kianoush Daraian) en Raul Simeon (Crisanto Pinkihan Attolba), of
de poging tot moord door verschillende messteken op Kelly Hesters door Maen Al
Yassin (deze illegaal pleegde een brutale moord op het Duitse meisje Melanie
Dombrowski) stelt het Vlaams Belang dat niet iedere geregulariseerde illegaal
een potentiële moordenaar is, maar wel dat het bewust negeren van onze wetten
een aanwijzing is dat zulk een individu niet zomaar geldige papieren in zijn
handen mag gestopt krijgen.

Ministers en staatssecretarissen die zomaar in het wilde weg
regularisaties en papieren blijven uitdelen, dragen een grote
verantwoordelijkheid voor de drama’s die voortvloeien uit genoemde misdaden.

Filip Deman
Volksvertegenwoordiger

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...