Mondelinge vraag van Stijn Leys over de opstelling van de marktkramen

Districtsraad van 24 maart 2011


Mondelinge vraag Stijn Leys. Opstelling marktkramers.


Vraag


Geregeld doen buurtbewoners van het Sint-Franciscusplein, vooral van de Elf Novemberstraat, er


hun beklag over dat sommige marktkramers hun kramen opstellen tot vlak bij hun voordeur, zodat


die buurtbewoners op disndag slechts met grote moeite hun huis uitgeraken.


Er bestaan nochtans regels en voorschriften over het opstellen van marktkramen.


Indien ik goed ingelicht ben – wat ik durf te verhopen- moet er bijvoorbeeld voldoende ruimte


gelaten worden tussen huisgevel en marktkraam om een draagberrie te evacueren.


Mag ik u daarom vragen toezicht uit te oefenen op het doen naleven van de voorschriften terzake


door de plaatselijke politie? De tolerantiegraad zou in deze materie soms wat te hoog liggen,


vooral voor marktkramers op later ingevulde plaatsen, die vreemd staan tegenover plaatselijke


geplogenheden.

Stijn Leys
Districtsraadslid

Districtsraad van 24 maart 2011


Mondelinge vraag Stijn Leys. Opstelling marktkramers.


Vraag


Geregeld doen buurtbewoners van het Sint-Franciscusplein, vooral van de Elf Novemberstraat, er


hun beklag over dat sommige marktkramers hun kramen opstellen tot vlak bij hun voordeur, zodat


die buurtbewoners op disndag slechts met grote moeite hun huis uitgeraken.


Er bestaan nochtans regels en voorschriften over het opstellen van marktkramen.


Indien ik goed ingelicht ben – wat ik durf te verhopen- moet er bijvoorbeeld voldoende ruimte


gelaten worden tussen huisgevel en marktkraam om een draagberrie te evacueren.


Mag ik u daarom vragen toezicht uit te oefenen op het doen naleven van de voorschriften terzake


door de plaatselijke politie? De tolerantiegraad zou in deze materie soms wat te hoog liggen,


vooral voor marktkramers op later ingevulde plaatsen, die vreemd staan tegenover plaatselijke


geplogenheden.

Stijn Leys
Districtsraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...