Mondelinge vraag van JM De Kimpe over toegankelijkheid Fort van Merksem

Districtsraad Merksem zitting van 21 maart 2013 Mondelinge vraag van Jean-Marie De Kimpe


betreffende  TOEGANG TOT HET FORT VAN MERKSEM.


Geachte schepen,


Graag had ik van U vernomen hoe de huidige toestand is om de toegang van het Fort te betreden. Een tijd geleden kon men het domein dag en nacht op rijden met auto’s, dit heeft toestanden meegebracht dat niet door de beugel konden, er zijn dan maatregelen getroffen, wat ik alleen maar kan toejuichen. Maar daarbij zijn er verenigingen die hebben moeten uitwijken naar andere plaatsen. Eén vereniging dat iedere donderdag gebruik maakte van de polyvalente zaal voor de repetitie voor rolstoeldansen, kan niet meer binnen rijden met de auto maar deze mensen zijn nu één maal afhankelijk van de auto. Het is voor die mensen niet gemakkelijk om de verplaatsing met een rolstoel van de parking naar de polyvalente zaal te maken, want deze weg bestaat uit kasseien. Daarmee vraag ik of er voor deze mensen een oplossing kan worden gezocht, want nu zijn die moeten uitwijken naar Ekeren, wat tot resultaat brengt dat er mensen zijn die hebben moeten afhaken omdat die mensen niet in Merksem wonen en dat dan de verplaatsing moeilijker is, en ook omdat de repetitie in Ekeren doorgaat op dinsdag en niet meer op donderdag. Daarom is mijn vraag om dit toch eens te bekijken en er geen oplossing zou kunnen komen om de vereniging terug naar Merksem te laten komen, met goede afspraken om de poort te openen en terug te sluiten op een afgesproken uur.


Antwoord:
 
De vzw Dansprovant heeft de beslissing genomen zonder dat het district hiervan op de hoogte was. 
De aangehaalde redenen in uw vraag vormen inderdaad een algemeen probleem voor de diverse gebruikers van het fort.
Een aantal verenigingen is wel degelijk blij met de nieuwe situatie,maar het brengt soms praktische problemen met zich mee
om allen ’s morgens te laden en lossen.Ook mensen met een handicap ervaren dit als een probleem.


Er werd door het district een speciaal pad aangelegd zodat mensen met een rolstoel er gemakkelijk geraken. Deze problematiek is ook ter sprake gekomen in het bescherm- en actiecomité van het fort.
Wij kunnen als district enkel advies geven over politie- en verkeersreglementen.                  We zullen dan ook adviseren om heel de dag laden en lossen mogelijk te maken , maar dit zonder langdurig parkeren.


Dit zou de situatie aanzienlijk moeten verbeteren voor alle gebruikers.


Auteur :
Tom Huygen


 

Districtsraad Merksem zitting van 21 maart 2013 Mondelinge vraag van Jean-Marie De Kimpe


betreffende  TOEGANG TOT HET FORT VAN MERKSEM.


Geachte schepen,


Graag had ik van U vernomen hoe de huidige toestand is om de toegang van het Fort te betreden. Een tijd geleden kon men het domein dag en nacht op rijden met auto’s, dit heeft toestanden meegebracht dat niet door de beugel konden, er zijn dan maatregelen getroffen, wat ik alleen maar kan toejuichen. Maar daarbij zijn er verenigingen die hebben moeten uitwijken naar andere plaatsen. Eén vereniging dat iedere donderdag gebruik maakte van de polyvalente zaal voor de repetitie voor rolstoeldansen, kan niet meer binnen rijden met de auto maar deze mensen zijn nu één maal afhankelijk van de auto. Het is voor die mensen niet gemakkelijk om de verplaatsing met een rolstoel van de parking naar de polyvalente zaal te maken, want deze weg bestaat uit kasseien. Daarmee vraag ik of er voor deze mensen een oplossing kan worden gezocht, want nu zijn die moeten uitwijken naar Ekeren, wat tot resultaat brengt dat er mensen zijn die hebben moeten afhaken omdat die mensen niet in Merksem wonen en dat dan de verplaatsing moeilijker is, en ook omdat de repetitie in Ekeren doorgaat op dinsdag en niet meer op donderdag. Daarom is mijn vraag om dit toch eens te bekijken en er geen oplossing zou kunnen komen om de vereniging terug naar Merksem te laten komen, met goede afspraken om de poort te openen en terug te sluiten op een afgesproken uur.


Antwoord:
 
De vzw Dansprovant heeft de beslissing genomen zonder dat het district hiervan op de hoogte was. 
De aangehaalde redenen in uw vraag vormen inderdaad een algemeen probleem voor de diverse gebruikers van het fort.
Een aantal verenigingen is wel degelijk blij met de nieuwe situatie,maar het brengt soms praktische problemen met zich mee
om allen ’s morgens te laden en lossen.Ook mensen met een handicap ervaren dit als een probleem.


Er werd door het district een speciaal pad aangelegd zodat mensen met een rolstoel er gemakkelijk geraken. Deze problematiek is ook ter sprake gekomen in het bescherm- en actiecomité van het fort.
Wij kunnen als district enkel advies geven over politie- en verkeersreglementen.                  We zullen dan ook adviseren om heel de dag laden en lossen mogelijk te maken , maar dit zonder langdurig parkeren.


Dit zou de situatie aanzienlijk moeten verbeteren voor alle gebruikers.


Auteur :
Tom Huygen


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...