Mondelinge vraag van JM De Kimpe ivm sluiten poorten kerkhoven en parken

Districtsraad Merksem – zitting van 21 maart 2013.Mondelinge vraag van Jean -Marie De Kimpe 


Betreffende : HERZIENNING SLUITEN VAN POORTEN VAN HET KERKHOF EN DE PARKEN.


 


Geachte schepen,


Aangezien er in het bestuursakkoord 2013-2018 staat dat we in Merksem gaan voor een harde aanpak voor drugsoverlast, stel ik de vraag of het niet mogelijk is om de sluiting van de poorten aan het kerkhof te herzien. Vroeger gingen de poorten om 16.30 uur dicht maar sinds enkele jaren kan men dag en nacht het kerkhof betreden, zoals ook op sommige parken wat een overlast teweeg brengt. Ik weet dat de bevoegdheid niet aan het district ligt en dat dit besluit te maken heeft gehad met besparingen maar ik wil toch vragen om een oplossing om de poorten terug te sluiten. Ook zou ik dan toch vragen om op die plaatsen, zoals het kerkhof, om daar meer controle te laten uitvoeren. Dit is niet alleen om de drugscriminaliteit te vermijden, maar ook om de vernielingen die daar gebeuren op graven en gedenkstenen en voorwerpen die gestolen worden op het kerkhof te vermijden. Het kerkhof is een paradijs voor criminelen en mensen met slechte bedoelingen en daarom stel ik de vraag om daar iets tegen te doen met de sluiting terug in te voeren.


Antwoord:
 
Parken worden wanneer ze een centrumfunctie hebben in principe niet gesloten.
 
De filosofie van het begraafpark Vanheybeeck die kadert binnen het masterplan Groen hart van Merksem is net om de parken open te laten en te verbinden met elkaar.


Het ontwerp van het nieuwe Kinderdagverblijf heeft enkel zin als het ontsloten wordt.


Het begraafpark kan deels afgesloten worden maar dit biedt geen oplossing vermits men het onrechtstreeks kan bereiken via de zijingangen.
 
Onze visie is om deze filosofie te behouden en om mensen die er niets te zoeken hebben te weren. Er werden door het district reeds afspraken gemaakt met de lokale politie en met buurttoezicht om ook ’s nachts bijkomend toezicht te houden in de parken en begraafplaatsen.


Het districtscollege is ook voorstander om een camera aan de ingang van het begraafpark te
plaatsen, zoals ze dit ook enige tijd terug gevraagd heeft voor de parking van bibliotheek en voor het pleintje aan het  zwembad.
 
Raadslid J-M De Kimpe haalt aan dat deze vraag ook geldt voor de Zwaantjeslei.
 
Auteur:
Tom Huygen
  


 


 

Districtsraad Merksem – zitting van 21 maart 2013.Mondelinge vraag van Jean -Marie De Kimpe 


Betreffende : HERZIENNING SLUITEN VAN POORTEN VAN HET KERKHOF EN DE PARKEN.


 


Geachte schepen,


Aangezien er in het bestuursakkoord 2013-2018 staat dat we in Merksem gaan voor een harde aanpak voor drugsoverlast, stel ik de vraag of het niet mogelijk is om de sluiting van de poorten aan het kerkhof te herzien. Vroeger gingen de poorten om 16.30 uur dicht maar sinds enkele jaren kan men dag en nacht het kerkhof betreden, zoals ook op sommige parken wat een overlast teweeg brengt. Ik weet dat de bevoegdheid niet aan het district ligt en dat dit besluit te maken heeft gehad met besparingen maar ik wil toch vragen om een oplossing om de poorten terug te sluiten. Ook zou ik dan toch vragen om op die plaatsen, zoals het kerkhof, om daar meer controle te laten uitvoeren. Dit is niet alleen om de drugscriminaliteit te vermijden, maar ook om de vernielingen die daar gebeuren op graven en gedenkstenen en voorwerpen die gestolen worden op het kerkhof te vermijden. Het kerkhof is een paradijs voor criminelen en mensen met slechte bedoelingen en daarom stel ik de vraag om daar iets tegen te doen met de sluiting terug in te voeren.


Antwoord:
 
Parken worden wanneer ze een centrumfunctie hebben in principe niet gesloten.
 
De filosofie van het begraafpark Vanheybeeck die kadert binnen het masterplan Groen hart van Merksem is net om de parken open te laten en te verbinden met elkaar.


Het ontwerp van het nieuwe Kinderdagverblijf heeft enkel zin als het ontsloten wordt.


Het begraafpark kan deels afgesloten worden maar dit biedt geen oplossing vermits men het onrechtstreeks kan bereiken via de zijingangen.
 
Onze visie is om deze filosofie te behouden en om mensen die er niets te zoeken hebben te weren. Er werden door het district reeds afspraken gemaakt met de lokale politie en met buurttoezicht om ook ’s nachts bijkomend toezicht te houden in de parken en begraafplaatsen.


Het districtscollege is ook voorstander om een camera aan de ingang van het begraafpark te
plaatsen, zoals ze dit ook enige tijd terug gevraagd heeft voor de parking van bibliotheek en voor het pleintje aan het  zwembad.
 
Raadslid J-M De Kimpe haalt aan dat deze vraag ook geldt voor de Zwaantjeslei.
 
Auteur:
Tom Huygen
  


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...