Mondelinge vraag Philippe Elst. Toekomst seniorenlokaal gemeentepark.

Districtsraad van 25 maart 2010


Mondelinge vraag Philippe Elst. Toekomst seniorenlokaal gemeentepark.


Auteur: Philippe Elst


Vraag


De senioren die gebruik maken van het lokaal gemeentepark maken zich zorgen over waar de nieuwe locatie van hun lokaal voorzien wordt.

Er blijkt nog steeds geen nieuwe locatie voorhanden te zijn.

Een aantal voorstellen van de senioren zelf, zouden als niet haalbaar worden afgewimpeld. (bib aan de kant parkweg, kasteel Runcvoort)


Er werd ons gemeld dat er in de gebouwen over het theater in de Terlindenhofstraat nog een aantal lokalen leeg staan waar de vroegere Academie voor beeldende kunst gevestigd was.


Kan daar eventueel een locatie voorzien worden voor onze senioren?


Is er eventueel ruimte vrij in het kasteeltje van het gemeentepark.


Als alternatief is er een voorstel om uit te wijken naar de dienstencentra. Hier stellen zich wel problemen met de capaciteit die de lokalen kunnen voorzien.

De groep senioren die op regelmatige basis gebruik maken van het huidige lokaal schommelt rond de 18 personen.


Volgens de senioren zelf zal er een overcapaciteit zijn in de dienstencentra aangezien dat met de huidige biljarttafels niet opgevangen kan worden.

Een eventuele nieuwe locatie vereist dan ook dat er bijkomende biljarttafels geplaatst worden. Is dit voorzien dat de biljarttafels mede verhuist worden en niet bij het grof vuil belanden?


 

Philippe Elst
Districtsraadslid

Districtsraad van 25 maart 2010


Mondelinge vraag Philippe Elst. Toekomst seniorenlokaal gemeentepark.


Auteur: Philippe Elst


Vraag


De senioren die gebruik maken van het lokaal gemeentepark maken zich zorgen over waar de nieuwe locatie van hun lokaal voorzien wordt.

Er blijkt nog steeds geen nieuwe locatie voorhanden te zijn.

Een aantal voorstellen van de senioren zelf, zouden als niet haalbaar worden afgewimpeld. (bib aan de kant parkweg, kasteel Runcvoort)


Er werd ons gemeld dat er in de gebouwen over het theater in de Terlindenhofstraat nog een aantal lokalen leeg staan waar de vroegere Academie voor beeldende kunst gevestigd was.


Kan daar eventueel een locatie voorzien worden voor onze senioren?


Is er eventueel ruimte vrij in het kasteeltje van het gemeentepark.


Als alternatief is er een voorstel om uit te wijken naar de dienstencentra. Hier stellen zich wel problemen met de capaciteit die de lokalen kunnen voorzien.

De groep senioren die op regelmatige basis gebruik maken van het huidige lokaal schommelt rond de 18 personen.


Volgens de senioren zelf zal er een overcapaciteit zijn in de dienstencentra aangezien dat met de huidige biljarttafels niet opgevangen kan worden.

Een eventuele nieuwe locatie vereist dan ook dat er bijkomende biljarttafels geplaatst worden. Is dit voorzien dat de biljarttafels mede verhuist worden en niet bij het grof vuil belanden?


 

Philippe Elst
Districtsraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...