Mondelinge vraag districtsraad 18 februari 2016

2016_MV_00015

Mondelinge vraag van raadslid Philippe Elst: Roekstraat

Tijdens de afgelopen districtsraad stelde Philippe Elst verschillende vragen met betrekking tot de verkeerssituatie in de Roekstraat te Merksem aan Districtsschepen Wendy Simons.

1. Is de districtsschepen op de hoogte van de schade die er momenteel is in de Roekstraat ?

Antwoord: De situatie noch de schade was mij bekend tot de moment van uw vraag. 

2. Wanneer zal deze schade herstelt worden?

Antwoord: Men is reeds gestart met het opruimen van het puin. 

              De uiteindelijke herstelling zal binnen +- 2 weken worden uitgevoerd.

 

3. Kan de districtsschepen een overzicht geven van de reeds gerepareerde schade in de Roekstraat de afgelopen 5 jaar?

Graag volgende specifieke data: datum van vaststelling van de schade, aard van de schade, datum van de herstelling, aard van de herstelling, kostprijs van de herstelling.

Antwoord: Er werden in het verleden reeds 12 meldingen gemaakt. 

              9 met betrekking tot stuk gereden muurtjes.

              3 met betrekking tot omver gereden paaltjes. 

De exacte data kon ik nog niet bekomen net als de daar aan verbonden kosten. Ik volg dit op. 

 

4. Is het mogelijk om bij het verkeersbord F12a (woonerf) aan het begin van het woonerf tevens een verkeersbord te plaatsen dat vrachtwagens verbiedt om de Roekstraat in te rijden tenzij zij aldaar moeten leveren en dus plaatselijk verkeer zijn?

Antwoord: Ik wil de suggestie zeker in overweging nemen. 

               Al denken we dat het hier reeds om lokaal verkeer zal gaan. 

 

 

 

 

2016_MV_00015

Mondelinge vraag van raadslid Philippe Elst: Roekstraat

Tijdens de afgelopen districtsraad stelde Philippe Elst verschillende vragen met betrekking tot de verkeerssituatie in de Roekstraat te Merksem aan Districtsschepen Wendy Simons.

1. Is de districtsschepen op de hoogte van de schade die er momenteel is in de Roekstraat ?

Antwoord: De situatie noch de schade was mij bekend tot de moment van uw vraag. 

2. Wanneer zal deze schade herstelt worden?

Antwoord: Men is reeds gestart met het opruimen van het puin. 

              De uiteindelijke herstelling zal binnen +- 2 weken worden uitgevoerd.

 

3. Kan de districtsschepen een overzicht geven van de reeds gerepareerde schade in de Roekstraat de afgelopen 5 jaar?

Graag volgende specifieke data: datum van vaststelling van de schade, aard van de schade, datum van de herstelling, aard van de herstelling, kostprijs van de herstelling.

Antwoord: Er werden in het verleden reeds 12 meldingen gemaakt. 

              9 met betrekking tot stuk gereden muurtjes.

              3 met betrekking tot omver gereden paaltjes. 

De exacte data kon ik nog niet bekomen net als de daar aan verbonden kosten. Ik volg dit op. 

 

4. Is het mogelijk om bij het verkeersbord F12a (woonerf) aan het begin van het woonerf tevens een verkeersbord te plaatsen dat vrachtwagens verbiedt om de Roekstraat in te rijden tenzij zij aldaar moeten leveren en dus plaatselijk verkeer zijn?

Antwoord: Ik wil de suggestie zeker in overweging nemen. 

               Al denken we dat het hier reeds om lokaal verkeer zal gaan. 

 

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...