Mondelinge vraag C. Leys. Organisatie boottochten senioren

Districtsraad van 23 september 2010


Mondelinge vraag van Stijn  Leys. Organisatie boottochten senioren.


Vraag


Bij het begin van de zomervakantie ontving ik de verbaasde en tevens verontwaardigde reactie van een Merksemse senior over de organisatie van een boottocht voor senioren op de Durme en de Moervaart op 24, 26 en 27 augustus laatstleden.

De dag na de publicatie over deze boottocht in de Nieuwe Antwerpenaar meldde deze senior zich aan. Tot haar verbijstering deelde de bevoegde ambtenaar haar droogweg mee dat de boot volledig volzet was en dat zij er niet meer bij kon!


Deze verwonderlijke gang van zaken roept niet alleen bij de betrokken senioren vragen op.Samen met hen vernam ik graag van de bevoegde districtsschepen of


1. Deze werkwijze gebruikelijk is in de stedelijke seniorenwerking;


2. En of er een aanvaardbare motivering is voor een dergelijke werkwijze.


Indien deze klachten mij al bereiken via de gemeenteraad, moet het de betrokkenen wel zeer hoog zitten!

Stijn Leys

Districtsraad van 23 september 2010


Mondelinge vraag van Stijn  Leys. Organisatie boottochten senioren.


Vraag


Bij het begin van de zomervakantie ontving ik de verbaasde en tevens verontwaardigde reactie van een Merksemse senior over de organisatie van een boottocht voor senioren op de Durme en de Moervaart op 24, 26 en 27 augustus laatstleden.

De dag na de publicatie over deze boottocht in de Nieuwe Antwerpenaar meldde deze senior zich aan. Tot haar verbijstering deelde de bevoegde ambtenaar haar droogweg mee dat de boot volledig volzet was en dat zij er niet meer bij kon!


Deze verwonderlijke gang van zaken roept niet alleen bij de betrokken senioren vragen op.Samen met hen vernam ik graag van de bevoegde districtsschepen of


1. Deze werkwijze gebruikelijk is in de stedelijke seniorenwerking;


2. En of er een aanvaardbare motivering is voor een dergelijke werkwijze.


Indien deze klachten mij al bereiken via de gemeenteraad, moet het de betrokkenen wel zeer hoog zitten!

Stijn Leys

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...