Japan een voorbeeld voor Europa!

De japanners en hun politiek t.o.v. de moslims :

Heeft U al ooit in de krant gelezen dat een politieke leider of eerste
minister van een Islamitische staat een staatsbezoek bracht aan Japan?
Heeft U al ooit er bij stil gestaan dat er een berichtgeving kwam met een
officieel staatsbezoek van Iran of Saoedi Arabië aan Japan?
Japan is een land dat de islam achter gesloten gordijnen houdt en zeer
strikte beperkingen heeft opgelegd aan de islam en alle moslims.

De redenen zijn de volgende:

a) Japan is het enige land dat geen burgerschap (nationaliteit) geeft aan moslims.

b) In Japan kunnen moslims geen permanente verblijfsvergunning krijgen.

c) Zijn er zeer strikte verbodsregels inzake het verspreiden van de Islam in Japan.

d) Op de universiteiten van Japan, worden er geen Arabische of andere
islamitische talen onderwezen.

e) Het is verboden om de gedrukte Koran in te voeren ook deze gedrukt in het Arabisch.

f) Japan is het enige land in de wereld welke een zeer beperkt aantal
onbelangrijke ambassades hebben van de islam staten.

g) De Japanse overheid is van mening dat de moslims fundamentalisten zijn en
dat zij zelfs in het tijdperk van de globalisatie, niet bereid zijn om hun
moslim wetten te wijzigen.

h) De moslims moeten er niet aan denken om een gehuurd appartement te
krijgen in Japan.

i) Indien iemand te weten komt dat zijn buurman een moslim is, dan slaat de
ganse buurt alarm.

j) Niemand mag een islam cel of een Arabische kring in Japan oprichten.

k) Indien een Japanse vrouw huwt met een moslim, dan wordt zij beschouwd als
een paria voor altijd.

l) In overeenstemming met dhr.Komico Yagi, Departementshoofd van de
Universiteit van Tokio is er een mentaliteit in Japan waarbij de moslim
godsdienst een zeer intolerante religie is en men deze ten stelligste moet
mijden en er ver van wegblijven.

Moge dit een voorbeeld zijn!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...