Jan Penris interpelleert over de Bredabaan.

In de raadszitting van 17 September stelde Jan Penris een vraag over de toestand van de Bredabaan.
Onze baan werd eind augustus immers opgeleverd met het nodige feestgedruis.
Maar de Merksemnaar weet dat de herinrichtingswerken veel te lang hebben geduurd en er mee hebben voor gezorgd dat grote delen van de baan nu leegstaan.

Penris becijferde een leegstaandsgetal van 44%.
Districtsvoorzitter Bungeneers minimaliseerde deze cijfers aan de hand van een oudere telling.
Volgens hem gaat het “slechts” over 28%.

Zelfs als de waarheid in het midden ligt, zijn deze cijfers hallucinant.
Onze baan was destijds het kloppend hart van Merksem en het grootste winkelcentrum van heel Vlaanderen.

Vriend en vijand moesten toegeven dat het zo niet verder kan.

Op 29 september houdt het Vlaams Belang een persconferentie in café het Zonneke om haar alternatieven voor de redding van de Bredabaan uiteen te zetten.

We houden u daarover verder op de hoogte.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...