Jan Penris antwoord op vraag van Fernand Huts.

Geachte heer Huts,
Beste Fernand,

Via onze diensten ontving ik uw open brief over de logistiek op linkeroever.
Persoonlijk vind ik het steeds aangenaam om uw brieven en standpunten te lezen. Zoals u weet heb ik u in het verleden steeds gesteund wanneer u kandidaat concessionaris was voor de grote Antwerpse terminals. Ik volgde u dan ook (overigens als enige in het Havenbedrijf) wanneer u terecht pleitte voor de inning van de boetes die moesten opgelegd worden bij tekort aan trafiek.

Vandaag, inzake uw standpunt over de wet op de Havenarbeid, kan ik u niet volgen. Vlaams Belang heeft steeds het standpunt gehanteerd dat deze wet de basis is van onze sociale vredestraditie (op zich ook al een onbetaalbaar gegeven). De wet heeft ervoor gezorgd dat onze haven dag en nacht, zon- en feestdagen, steeds kan rekenen op de beste havenarbeiders van Europa. Al onze havenklanten geven toe dat het werk dat onze havenarbeiders afleveren snel en efficiënt gebeurt, maar vooral van de beste kwaliteit is. Reden waarom zij een mogelijke meerkost er graag bijnemen. Uiteraard stelt zich de vraag of havenarbeiders geroepen zijn om lingerie uit te pakken. Als u het hen zelf vraagt zullen ze daar allerhande smeuïge antwoorden op verzinnen, maar het antwoord blijft neen. De vraag is wel of het uitpakken van lingerie sowieso binnen het havengebied moet gebeuren.

Ik heb persoonlijk veel begrip voor de situatie van uw groep. U investeert aanzienlijk in onze haven, en wil die investering uiteraard laten renderen. Ik ben persoonlijk van mening dat men spelregels nooit “en cours de route” mag veranderen. Als Vlaams Belanger stel ik trouwens vast dat de wet op de havenarbeid een keurkorps van havenarbeiders in het leven heeft geroepen dat voornamelijk nog uit mensen van ons eigen volk bestaat. U zult dus begrijpen dat ik uw oproep om zogenaamde politieke vluchtelingen binnen onze haven te werk te stellen niet kan volgen.

Noch ik, noch het Vlaams Belang, zullen bijgevolg een wetsvoorstel indienen dat ertoe strekt om de zogenaamde E-Commerce en logistiek binnen de havengebieden niet langer als havenarbeid te definiëren.

Met vriendelijke groeten en sans rancune,

 

Jan Penris
Volksvertegenwoordiger.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...