Illegaal? Ga naar huis of naar de gevangenis

Vandaag stelde Vlaams Belang een nieuwe campagne voor op het Sint Jansplein te Antwerpen. Illegaal? ga naar huis of naar de gevangenis!

Omwille van het falende beleid rond illegaliteit en de makke houding van de regeringspartijen en in het bijzonder de staatssecretaris voor asiel en migratie De Block,  heeft het Vlaams Belang dan maar zelf een spraakmakend initiatief genomen in navolging van een spraakmakende campagne die de Engelse regering reeds heeft gevoerd. 

Drie campagnewagens zullen met 20M² borden rondrijden in de grootsteden waar veel illegalen geconcentreed verblijven, om hen via deze campagne te laten nadenken over hun situatie en hen aan te zetten om terug te keren.
Om hen daarbij te helpen wordt zowel het telefoonnummer van het kabinet van de staatssecretaris voor asiel en migratie, als het gratis telefoonummer van Fedasil op de affiches vermeld.

In bijlage kan u de perstekst er op nalezen.

 

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...