Halal voedsel-productie is ‘booming business’ in Vlaanderen

jaarlijkse omzet 155 miljoen euro

 Filip Dewinter roept op tot actie tegen halal-industrie en viseert O’Cool: “Boycot O’Cool dat in folder uitgebreid gamma ‘Mekkafood’ aanprijst. Halal distribueren is islamfundamentalisme financieren.”


Halal-voedsel is een booming business, ook in Vlaanderen. Dit blijkt uit een antwoord van Minister-President Kris Peeters op een schriftelijke parlementaire vragen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers Stefan Sintobin en Filip Dewinter en uit informatie van Febev (federatie van Belgische slachthuizen) en Fenavian (federatie van Belgische vleeswarenindustrie). Vragen en antwoorden vindt u in bijlage. 
De Minister-President deelt mee dat de halal markt in België wordt geschat op een jaarlijkse omzet van “zeker 155 miljoen euro”. Een recente studie wijst op een enorme toename van de halal voedselmarkt in Europa. In 2010 zou deze geschat worden op 69,3 miljard dollar, een stijging van 4,1% ten opzichte van 2009 (66,6 miljard dollar).
Volgens informatie van Febev, de federatie van Belgische runder-, schapen- en varkensslachthuizen en uitsnijderijen, zouden 13 slachthuizen halal slachten. Halal-producten die in Vlaanderen worden geproduceerd zijn vooral vlees en vleessproducten. Ook onder meer halal chocolade, halal brood, halal koeken, halal melk, halal melkproducten en halal kaas behoren tot het assortiment halal producten dat hier wordt geproduceerd. Van de halal-productie in België wordt naar schatting 50% bestemd voor de binnenlandse markt en 50% voor de export. De export van Vlaamse halal-producten wordt onderteund door ‘Flanders Investment and Trade’ dat bedrijven via haar netwerken informeert over de instanties die halal-certificaten kunnen afleveren. Deze halal-certificaten voor expertbestellingen worden toegekend per lot.


 De halal-certificaten worden uitgereikt door islamitische controleorganismen, waarin in sommige gevallen moskeeën de rol van certificatie-instelling op zich nemen. In België zijn er zeven van dergelijke certificeringsinstanties actief: ‘Institut Islamique des viandes et de l’agroalimentaire Belgium’, ‘Eurohalal, European Islamic Halal Certification’, ‘Islamic Food Council of Europe’, ‘Halal Control & certification Belgium’, ‘Halal Guarantee et Service controle halal Belgium’ en ‘Halabel International Belgium en BECI’. Er bestaat zelfs een ‘Halal Federation of Belgium’, waarvan diverse controleorganismen lid zijn. 

In deze context dient in herinnering te worden gebracht wat de halal-voorschriften precies inhouden met betrekking tot de slachting van dieren. De slachting van halal vlees moet gebeuren door moslims en het dier moet met het hoofd richting Mekka staan op het moment dat het wordt geslacht. Tijdens de slachting moet de moslimman in één haal de keel van het dier oversnijden, terwijl hij ‘Allah Akbar’ (Allah is groot’) roept. Vervolgens moet het dier volledig leegbloeden voor de verdere behandeling mag gebeuren. De slachting moet onverdoofd gebeuren, waardoor het dier de facto een pijnlijke doodstrijd meemaakt.


Filip Dewinter heeft fundamentele bezwaren tegenover de uitbouw van een halal-industrie in Vlaanderen: “Vooreerst is het zo dat de islamitische voedselregels deel uitmaken van de sharia. Door medewerking te geven aan de naleving van de halal-voedselregels legitimeert men de sharia als geheel. De controlerende organismen die beoordelen of een product halalconform is zijn bovendien in handen van moslimfundamentalisten, die een letterlijke toepassing van de sharia voorstaan. Volgens sommige internationale experts zou een deel van de opbrengst van de certificering overigens doorgestort worden naar fundamentalistische (en zelfs terroristische) moslimorganisaties. De halal-business is dus een wapen om Vlaanderen en de rest van de wereld te islamiseren. Met de distributie van halal voedsel, distribueert men meteen ook de fundamentalistische islam.”


Geconfronteerd met de enorme uitbreiding van de productie en distributie van halal voedsel in Vlaanderen, roept Filip Dewinter op tot actie. Dezer dagen verspreidt de winkelketen voor diepvriesproducten O’Cool een folder waarin een zeer uitgebreid gamma van  nieuwe halalproducten van de halalmultinational ‘Mekkafood’ wordt aangeboden. Volgens de website van Mekkafood worden “al haar  producten gemaakt van rund-, lams-, kippen- of kalkoenvlees, welke 100% aan de halal-norm voldoen”. Mekkafood werkt naar eigen zeggen “uitsluitend samen met gecertificeerde halal slachterijen”. “Daardoor bestaat voor moslims de absolute zekerheid dat alle vleesdelicatessen volgens de islamitische regels worden geproduceerd.”, zo klinkt het bij Mekkafood.


Filip Dewinter roept nu op tot een boycot van O’Cool, gezien de actieve medewerking van deze winkelketen aan de halal-industrie en dus ook aan de fundamentalistische islam.


      


      


           


      

Wim Van Osselaer
Woordvoerder Vlaams parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...