Gemeenteraad unaniem voor de ondertunneling van nieuwe spoorweginfrastructuur


Vlaams Belang-idee voor ondertunneling van nieuwe spoorweginfrastructuur in
Ekeren en Merksem wordt nu gedeeld door voltallige gemeenteraad


 


In de gemeenteraad van 26 maart werd unaniem – over alle partijgrenzen heen
– een motie goedgekeurd waarin de gemeenteraad aan het stadsbestuur vraagt
om beroep aan te tekenen tegen de bouwvergunning van de Vlaamse overheid aan
Infrabel voor de aanleg van een bovengrondse spoorwegkruising in Ekeren in
het kader van de tweede spoorontsluiting van de haven. Deze spoorwegkruising
zou onder meer leiden tot een talud van liefst 13 meter hoog bij de Ekerse
wijk Oude Landen en zou ook de toekomst van het in Merksem aan te leggen
Laaglandpark hypothekeren. Vlaams Belang en de andere Antwerpse partijen
pleiten voor een ondertunneling van de spoorvertakking. Het was overigens
Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Ekerse districtsraad Freddy Geens die
de vraag om ondertunneling voor het eerst liet inschrijven in een motie die
in de lente van vorig werd goedgekeurd in de Ekerse districtsraad. Het
Vlaams Belang is in ieder geval blij dat ook de Antwerpse gemeenteraadsleden
van de meerderheidspartijen het Vlaams Belang nu steunen in deze eis.
Hopelijk wordt het Antwerpse beroep aanvaard, in het belang van de
Ekerenaren en Merksemnaren. 

Hiernaast hebt u alvast een idee hoe het Laaglandpark er zou uitzien als de spoorwegen hun plannen ongehinderd kunnen uitvoeren!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...