Gemeenteraad stemt over heraanleg Bredabaan

Maandag 23 april heeft de Antwerpse gemeenteraad zich uitgesproken over de goedkeuring van de herinrichting van de N1 nl onze Bredabaan.

Ons gemeenteraadslid JAN PENRIS ( afdelingsvoorzitter Merksem) heeft namens het Vlaams Belang hierover het woord gevoerd  en ons negatief stemedrag toegelicht.

Vlaams Belang heeft met overtuiging TEGEN het huidige voorstel gestemd omwille van volgende redenen:

1) Na de heraanleg zal er nog slechts één rijstrook zijn in elke rijrichting.

2) Men heeft nagelaten de Merksemse districtsraad te bevragen over dit ontwerp.

3) Er  ontbreekt nog steeds een verkeersafwikkelingsplan voor de periode van de werken en voor de brede  omgeving van Merksem.
Er zijn immers niet alleen de werken aan de Bredabaan, maar ook de heraanleg van de Vaartkaai en het afbreken van de brug van de Ijzerlaan
staat er aan te komen.

4) De parkeerbalans van de Bredabaan zal negatief zijn na de heraanleg. Maw het aantal parkeerplaatsen zal fors inkrimpen.
 
Als afsluiting van zijn tussenkomst heeft JAN PENRIS om een hoofdelijke stemming gevraagd om zo duidelijk te kunnen vaststellen wie van de gemeenteraadsleden die woonachtig zijn in Merksem toch hebben ingestemd met dit slechte ontwerp.

De stemming leverde volgend resultaat op : Ja 29 stemmen , Neen 14 stemmen. Voor alle duidelijkheid, de gemeenteraadsleden van de meerderheid uit Merksem (de dames Van Gool, Akbas, Verhoeven en de heer Van Campenhout) stemden voor de verminking van onze Bredabaan;  Bart de Wever was afwezig. 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...