Geen stadsgebouwen voor islamitische erediensten!

Het Vlaams Belang stelt zeer duidelijk : Geen stadsgebouwen voor islamitische erediensten!

Recent besliste het Antwerpse stadsbestuur twee stadsgebouwen ter beschikking te stellen voor islamitische gebedsdiensten.
Het betreft enerzijds de voormalige politieschool aan de Luchtbal die ter beschikking wordt gesteld van de moskee
Centrum Toekomst Luchtbal (CTL), die momenteel nog gehuisvest is in de Baltimorestraat in dezelfde wijk.

Ook een deel van het stadsgebouw op de Desguinlei 33 (welbepaalde gedeelten van het gelijkvloers, de eerste en de tweede verdieping)
werd recent ter beschikking gesteld voor islamitische gebedsdiensten, in dit geval aan de moskee Mehmet Akif die tot op heden gevestigd
was in de Dendermondestraat. De moskee is namelijk niet brandveilig verklaard en zal volledig moeten worden afgebroken.
In het najaar wordt de eerste steen gelegd van een nieuw indrukwekkend cultuurcentrum met gebedshuis.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat het niet kan dat stedelijk patrimonium ter beschikking wordt gesteld van één bepaalde eredienst.
De overheid moet in haar betrekkingen met de burgers immers uiting geven van een neutraliteit.
Deze terbeschikkingstelling is bovendien strijdig met het principe van de scheiding tussen kerk en staat.

Het Vlaams Belang verzet zich bovendien ook tegen het ter beschikking stellen van stadsgebouwen aan een religie – die de facto eerder een ideologie is – die onze Europese waarden afwijst en het belangrijkste obstakel is voor de integratie van de allochtonen in onze stedelijke samenleving. Door de islam te faciliteren werkt het stadsbestuur de expansie van de islam in Antwerpen in de hand.

Filip Dewinter interpelleert het college de eerstvolgende gemeenteraad over de terbeschikkingstelling van patrimonium aan de islam
en zal klacht indienen bij de Raad van State wegens schending van het grondwettelijke principe van scheiding tussen kerk en staat.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...