Geen pompen meer in het pompstation Ganzemate… Is de buurt nog veilig in geval van zware regenval?

Via een summier infobriefje werden een deel van de bewoners van de wijk rond de Lambrechtshoekenlaan er van op de hoogte gebracht dat de pomp van het pompstation Ganzemate was weggenomen omdat er voldoende structurele maatregelen zouden genomen zijn om een herhaling van de ramp uit 1998 te voorkomen.
Er verscheen hierover ook een artikeltje in twee kranten.

Hiermee moeten de inwoners van Merksem het stellen. Bij tal van buurtbewoners rezen er een aantal concrete vragen.

Gemeenteraadslid Johan van Brusselen diende een informatieve vraag in die behandeld zal worden tijdens de commissiezitting van 23 juni ek.

Als bijlage de vraag van ons raadslid en het antwoord van de bevoegde schepen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...