Foute signalisatie op de Vaartkaai verhoogt de verkeersveiligheid niet!

Eén van onze gemeenteraadsleden ( Wim van Osselaer ) maakt zich terecht zorgen over de verkeersveiligheid op de Vaartkaai.
Hij diende dan ook onderstaande schriftelijke vraag betreffende signalisatieborden op de Vaartkaai in bij de bevoegde schepen van Mobiliteit K.Kennis


De slechte staat van de Vaartkaai leidt tot veel ongevallen. Op +- 1,5 jaar tijd waren 16 van de 28 ongevallen te wijten aan “een hindernis” (een put in de weg, een paaltje,…). Het district heeft signalisatieborden geplaatst om bestuurders te waarschuwen voor de slechte staat van de weg. Er werden enkele rechthoekige oranje  borden opgehangen met de tekst “Pas uw snelheid aan”. Volgens de wegcode dienen er  in een dergelijke situatie (wanneer geen ander gevaarsbord kan gebruikt worden) verkeersborden A51 geplaatst te worden. Dit bord signaleert een gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt aangeduid. Tevens dient er een onderbord aan toegevoegd te worden dat de aard van het gevaar aanduidt. In dit geval : “WEGDEK IN SLECHTE STAAT” (Onderbord van het type III; zie  bijlage 2 van het ministerieel besluit dd. 11 OKTOBER 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens gepubliceerd in het BS 14.10.1976).


Mijn vragen:


1. Waarom werden/worden hier niet de correcte, wettelijk opgelegde, verkeersborden geplaatst?
2. Zal de stad zich alsnog in regel stellen en de correcte gevaarsborden laten plaatsen?
3. Zo niet, waarom niet?


 


In bijlage het ontwijkend antwoord van schepen Kennis.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...