Filip Dewinter: Blokkering van extremistische websites en zenders is wel degelijk mogelijk en noodzakelijk

Filip Dewinter betreurt verklaringen van André Vandoren (OCAD) die stelt dat er weinig te doen zou zijn tegen radicalisering van moslims via internet en satellietzenders

Filip Dewinter betreurt verklaringen van André Vandoren (OCAD) die stelt dat er weinig te doen zou zijn tegen radicalisering van moslims via internet en satellietzenders

Filip Dewinter: Blokkering van extremistische websites en zenders is wel degelijk mogelijk en noodzakelijk

Morgen, donderdag komen de Antwerpse , Mechelse en Vilvoordse burgemeesters De Wever,  Somers en Bonte samen om maatregelen te bespreken om de radicalisering onder moslimjongeren aan te pakken. In het kader hiervan zei André Vandoren (foto in tekst), directeur van het OCAD, het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging, vandaag in het radioprogramma De Ochtend op Radio 1:  “Tegen radicalisering via het internet en via satellietzenders, daar is zeer weinig tegen te doen. Zelfs voor de Syrië-problematiek waren we ons daarvan bewust, maar het is niet altijd eenvoudig om daar iets aan te doen.”
Filip Dewinter is het niet eens met dit defaitisme van Vandoren: “Het is immers perfect mogelijk extremistische websites te blokkeren. Daar is enkel maar politieke moed voor nodig. In dictaturen gebeurt het blokkeren van extremistische websites overigens veelvuldig. Ook democratische landen als het onze moeten een dergelijke maatregel kunnen nemen om onze samenleving en onze democratie te beschermen tegen extremistische organisaties die geweld prediken.”
Op 7 februari 2007 werd de intentie om extremistische websites te blokkeren overigens reeds opgenomen in het Nederlandse regeerakkoord tussen CDA, PVDA en Christenunie, waarin een passus was opgenomen: “Teneinde radicaliserende boodschappen en voorlichting over de middelen van terreur te bestrijden, wordt voorzien in de mogelijkheid om het doorgeven van boodschappen door ‘internet-providers’ te verbieden.”
Filip Dewinter stelt dat ook tegen haatsatellietzenders initiatieven kunnen worden genomen indien er voldoende politieke moed voor is: “Zo moeten extremistische satellietzenders (zoals Al Wisal en Shada al-Hurriyah die uitzenden via de satellieten Nilesat en Arabsat)verboden worden, zodat het voortaan strafbaar wordt om met deze zenders samen te werken. Verder moet meer druk worden uitgeoefend op Arabische landen (zoals Egypte waar Nilesat is gevestigd en Libanon waar Arabsat is gevestigd) om de uitzendingen van haatzenders te staken. Mocht hierop niet-ingegaan worden dan kan een voorbeeld genomen worden aan Iran dat signalen van bepaalde Europese satellieten stoort. Wat antidemocratische landen kunnen om de democratie buiten te houden, moeten democratische landen ook kunnen doen om antidemocratie en haatboodschappen buiten te houden.”
Filip Dewinter zal woensdag Vlaams minister van Media Lieten ondervragen over de initiatieven tegen de haatzenders en -websites.

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...