Europa blaast aanleg Oosterweeltunnel op

Europa blaast aanleg Oosterweeltunnel op
De Europese Commissie wil niet dat het bouwconsortium Noriant, dat de opdracht van het grote Oosterweelproject binnenhaalde, zomaar de vervangende tunnel mag bouwen. Europa eist een nieuwe aanbesteding voor het geamputeerde mobiliteitsplan rond Antwerpen, schrijft De Tijd donderdag op gezag van Europese bronnen. Een njet zou betekenen dat Noriant zware schadevergoedingen kan eisen.
De Vlaamse regering is op de hoogte van het negatieve advies, al onderstreept men bij mobiliteitsminister Hilde Crevits dat de informele gesprekken nog lopen. Een definitieve uitspraak is er volgens haar nog niet.

De Europese Commissie – en dan met name de diensten van eurocommissaris voor Interne Markt Michel Barnier – zouden concreet van oordeel zijn dat de plannen sinds de oorspronkelijke aanbesteding te zeer gewijzigd zijn. Daarin was onder meer nog sprake van de Lange Wapper.

Een Europees veto betekent een forse tegenslag voor de Vlaamse regering. Volgens De Tijd moet ze in de eerste plaats een schadevergoeding van 1,3 miljoen euro betalen aan Noriant. Als het consortium echter naar de rechtbank stapt, zou dat bedrag kunnen oplopen tot een half miljard euro.
Bron: Belga
Onze afdelingsvoorzitter – Vlaams Parlementslid – Jan Penris heeft op woensdag 19 juni tijdens actualiteitsdebat in het Vlaams parlement hierover het woord gevoerd.

Moet aanbesteding voor de Oosterweelverbinding worden
overgedaan ?

Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan Penris beklemtoonde deze
week tijdens het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement over de Antwerpse
Oosterweelverbinding dat de betweterige houding van de Vlaamse regering rond
het aanbestedingsdossier/akkoord met bouwconsortium Noriant haar
mogelijkerwijze zuur kan opbreken. Het is immers ten zeerste de vraag of het
voorakkoord de toetsing aan het aanbestedingsrecht zal overleven. Het
Directoraat-Generaal Concurrentie van de Europese Commissie was vorig jaar
alvast al negatief over het aspect staatssteun. De huidige Antwerpse
mobiliteitsknoop is in ieder geval niet gebaat met een welles-nietes discussie
over de beoordeling van het dossier door de Europese Commissie. Het is alvast
al duidelijk dat vóór de verkiezingen – en dit na 15 jaar politiek gebakkelei,
onderzoek, procedures – nog steeds geen spade in de grond zal steken.

Wie meer wil lezen : http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=884344

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...