Districtsraadslid Philippe Elst stelt vanavond vragen in de districtsraad over het verkeer in de Karel van Dammestraat

 
 
 Mondelinge vraag Philippe Elst raadszitting van 31 januari 2013 

Betreft: ZWAAR VERKEER KAREL VAN DAMMESTRAAT
 
 
Het zwaar verkeer in de Karel Van Dammestraat is al veel jaren een probleem dat door de buurtbewoners aangeklaagd wordt. De situatie is tot op heden niet veranderd en bewoners worden radeloos en moedeloos.
 
Het wordt tijd dat de houding van het bestuur en politie veranderd. Het is al te gemakkelijk een brief te schrijven om te zeggen dat er een verkeersbord staat verboden 3,5 ton. (kenmerk 8000179065) De politie veegt het probleem weg met één alinea : wij hebben op verschillende tijdstippen veelvuldige controle gedaan in de omgeving maar geen vaststellingen kunnen doen inzake zwaar vervoer dat door de straat rijd. (kenmerk 19614)
 
Het tegendeel werdt deze maand bewezen. Nu weer, op 5 januari 2013, is er een camion de voorgevel binnengereden. Vorige week is er op het betreffende kruispunt nog een boom omvergereden. Nogmaals een bewijs dat de toestand ernstig is en er niets aan gedaan wordt. De bewoners zijn de lakse houding van het districtsbestuur en wijkpolitie beu en wensen dat er eindelijk maatregelen genomen worden.
 
De Karel Van Dammestraat is een woonstraat met veel spelende kinderen waar camions verboden zijn. Gezien deze camion chauffeurs de verkeersborden negeren dienen er structurele maatregelen genomen te worden om de toestand veiliger te maken.
 
Na een gesprek met enkele buurtbewoners zien zij een oplossing om betonblokken te plaatsen ter hoogte van de nummers 38-40 en op de hoeken van hun kruispunt. (paaltjes zijn voor deze mastodonten niet voldoende) Bewoners kunnen ook de nummerplaat doorgeven van deze camions zodat zij achteraf toch kunnen beboet worden.
 
Mag ik vragen dat de bevoegde schepen hier werk van maakt en de bewoners zo snel mogelijk informeert wat er structureel  gedaan gaat worden of hoe zij de toestand wensen  te veranderen?
  
 Philippe Elst
districtsraadslid Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...