Districtsraad van donderdag 20 juni Vragen van Vlaams Belang

Op donderdag 20 juni vond de laatste districtsraad voor het zomerreces plaats. Naast de officiële agenda voor deze zitting,  plaatste onze fractie vier  mondelinge vragen aan de agenda.


Onze afdelingsvoorzitter Jan Penris stelde vragen over de parkeerproblemen om en rond het Palfijn Ziekenhuis.

Vlaams Belang fractievoorzitter Philippe Elst stelde vragen over de toekomst van het Politiekantoor Bredabaan en over Subsidie aan de vzw Stroboerke

Ons raadslid Jean-Marie De Kimpe had het over de heraanleg van de Bredabaan en de problemen in de Borrewaterstraat en de St Bartholomeusstraat.

In bijlage vindt u de vragen + de antwoorden.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...