Districtsraad Merksem: Bezwaar en overleg over vertakking Oude Landen

De officiële procedure tegen de bouwvergunning Oude Landen werd  opgestart tijdens  de districtsraad van Merksem van 22 maart.


Dit gebeurde met de goedkeuring van een schrijven aan de Vlaamse overheid waarin naast het  bezwaar tegen de bouwvergunning ook werd opgeroepen tot overleg.


De bouwvergunning werd afgeleverd voor een bovengrondse verbinding voor de aanleg van het tweede goederenspoor en zowel de stad Antwerpen als de  districten Merksem en Ekeren hadden


in het verleden al hun afkeuring laten blijken.


De bovengrondse aanleg zou een extra belasting betekenen inzake geluidsoverlast en milieuhinder  voor de omwonenden. Tevens waren er plannen van het district om in deze zone een park aan te leggen.
 
Daarom heeft de stad beslist om beroep aan te tekenen en rekent erop dat ook
individuele burgers en actiegroepen hetzelfde doen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...