Districtsraad besprrekt actieplan 2012 van het seniorenbeleid

Vlaams Belang maakt kritische bedenkingen

NOTULEN nr. 2 DISTRICT MERKSEM –16 februari 2012
 
DISTRICTSRAAD VAN DONDERDAG, 16 FEBRUARI 2012, OM 20:00 UUR.
 
2 Seniorenbeleid. Actieplan 2012 van het seniorenbeleid te Merksem.
Kennisneming. Concretisering beleidsrichtlijn (Jaarnummer 165)
De districtsraad neemt kennis van het actieplan 2012 seniorenbeleid te Merksem.
Beleidsrichtlijn, bestuursakkoord me 2007-2012, 09
Auteur: Sonja Verbustel
 
Motivering
 
Voorgeschiedenis
In het bestuursakkoord 2007 – 2012 van het district Merksem is een rubriek opgenomen specifiek over senioren. De senioren maken een belangrijk deel van de bevolking van ons district uit en verdienen dan ook bijzondere aandacht.
Hieraan werden operationele doelstellingen gekoppeld, elk voorzien van een aantal acties.
Halweg deze legislatuur werd er een balans opgemaakt om deze doelstellingen te herbekijken om
zo nodig nieuwe accenten te leggen of initiatieven te nemen. Dit resulteerde in een lokaal
ouderenbeleidsplan 2010 – 2012. Dit ouderenbeleidsplan werd goedgekeurd in het districtscollege van 4 december 2009 en in de districtsraad van 17 december 2009.
 
Feiten en context
Het ouderenbeleidsplan wordt verder uitgewerkt in een jaarlijks actieplan. Dit actieplan wordt
ruim opgevat en geeft de richting aan waarbinnen het volgende jaar kan gewerkt worden
 
 
Juridische grond
Binnengemeentelijke decentralisatie
Met het gemeenteraadsbesluit van 20 maart 2000, jaarnummer 619, en bij collegebesluit van 16
maart 2000, jaarnummer 3984, werden de bevoegdheden van de districten bepaald. Met het
collegebesluit van 9 oktober 2002, jaarnummer 11543, en het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2002, jaarnummer 2307, werden een aantal bevoegdheden van de districtsbesturen verder verfijnd. Het districtsbestuur is bevoegd voor lokaal seniorenbeleid.
 
 
Advies
Dit actieplan werd voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de seniorenraad op 20/01/2012 en
kreeg een positief advies. Op 03/02/2012 bevestigde de seniorenraad dit positief advies.
C. Leys (Vlaams Belang) rekent uit dat het budget voor seniorenprojecten zeer laag is in verhouding tot het aantal senioren in het district. Hij betreurt het dat de districtsraad enkel kennis kan nemen van het actieplan.
F. Baeyens antwoordt dat een aantal acties worden gefinancierd met stadsbudget (bv
personeelskosten, algemene zaken,…). Door de goedkeuring van het budget in november heeft de
districtsraad wel al zijn goedkeuring gegeven aan de seniorenactiviteiten, ook de seniorenraad
keurde goed.
S. Van Gestel stelt nog voor om als intergenerationeel project iets met de dienstencentra en
naschoolse kinderopvang te plannen.
 G. Delvaen (Vlaams Belang) vult aan dat iets dergelijks al geprobeerd is in
het gebouw op de hoek van Jaak De Boeckstraat en de Van Aertselaarstraat, waar gezinnen met
kinderen samenwonen met ouderen, maar zonder succes; de ouderen durven niet buiten komen.
 
P. Elst(Vlaams Belang)  informeert of het systeem van inschrijving voor activiteiten intussen aangepast is zodat niet degenen die de kanalen kennen op voorhand reeds ingeschreven zijn.
 
F. Baeyens legt uit dat dit over de bootreizen gaat: er is alvast een uitbreiding van het aanbod. Naar aanleiding van een nieuw initiatief, kennismaking met districtsaanbod voor 65plussers is in de seniorenraad duidelijk gesteld dat zij niet bij voorrang zullen inschrijven.
 
Besluit
De districtsraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van het actieplan 2012 voor seniorenbeleid.
 

Vlaams Belang maakt kritische bedenkingen

NOTULEN nr. 2 DISTRICT MERKSEM –16 februari 2012
 
DISTRICTSRAAD VAN DONDERDAG, 16 FEBRUARI 2012, OM 20:00 UUR.
 
2 Seniorenbeleid. Actieplan 2012 van het seniorenbeleid te Merksem.
Kennisneming. Concretisering beleidsrichtlijn (Jaarnummer 165)
De districtsraad neemt kennis van het actieplan 2012 seniorenbeleid te Merksem.
Beleidsrichtlijn, bestuursakkoord me 2007-2012, 09
Auteur: Sonja Verbustel
 
Motivering
 
Voorgeschiedenis
In het bestuursakkoord 2007 – 2012 van het district Merksem is een rubriek opgenomen specifiek over senioren. De senioren maken een belangrijk deel van de bevolking van ons district uit en verdienen dan ook bijzondere aandacht.
Hieraan werden operationele doelstellingen gekoppeld, elk voorzien van een aantal acties.
Halweg deze legislatuur werd er een balans opgemaakt om deze doelstellingen te herbekijken om
zo nodig nieuwe accenten te leggen of initiatieven te nemen. Dit resulteerde in een lokaal
ouderenbeleidsplan 2010 – 2012. Dit ouderenbeleidsplan werd goedgekeurd in het districtscollege van 4 december 2009 en in de districtsraad van 17 december 2009.
 
Feiten en context
Het ouderenbeleidsplan wordt verder uitgewerkt in een jaarlijks actieplan. Dit actieplan wordt
ruim opgevat en geeft de richting aan waarbinnen het volgende jaar kan gewerkt worden
 
 
Juridische grond
Binnengemeentelijke decentralisatie
Met het gemeenteraadsbesluit van 20 maart 2000, jaarnummer 619, en bij collegebesluit van 16
maart 2000, jaarnummer 3984, werden de bevoegdheden van de districten bepaald. Met het
collegebesluit van 9 oktober 2002, jaarnummer 11543, en het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2002, jaarnummer 2307, werden een aantal bevoegdheden van de districtsbesturen verder verfijnd. Het districtsbestuur is bevoegd voor lokaal seniorenbeleid.
 
 
Advies
Dit actieplan werd voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de seniorenraad op 20/01/2012 en
kreeg een positief advies. Op 03/02/2012 bevestigde de seniorenraad dit positief advies.
C. Leys (Vlaams Belang) rekent uit dat het budget voor seniorenprojecten zeer laag is in verhouding tot het aantal senioren in het district. Hij betreurt het dat de districtsraad enkel kennis kan nemen van het actieplan.
F. Baeyens antwoordt dat een aantal acties worden gefinancierd met stadsbudget (bv
personeelskosten, algemene zaken,…). Door de goedkeuring van het budget in november heeft de
districtsraad wel al zijn goedkeuring gegeven aan de seniorenactiviteiten, ook de seniorenraad
keurde goed.
S. Van Gestel stelt nog voor om als intergenerationeel project iets met de dienstencentra en
naschoolse kinderopvang te plannen.
 G. Delvaen (Vlaams Belang) vult aan dat iets dergelijks al geprobeerd is in
het gebouw op de hoek van Jaak De Boeckstraat en de Van Aertselaarstraat, waar gezinnen met
kinderen samenwonen met ouderen, maar zonder succes; de ouderen durven niet buiten komen.
 
P. Elst(Vlaams Belang)  informeert of het systeem van inschrijving voor activiteiten intussen aangepast is zodat niet degenen die de kanalen kennen op voorhand reeds ingeschreven zijn.
 
F. Baeyens legt uit dat dit over de bootreizen gaat: er is alvast een uitbreiding van het aanbod. Naar aanleiding van een nieuw initiatief, kennismaking met districtsaanbod voor 65plussers is in de seniorenraad duidelijk gesteld dat zij niet bij voorrang zullen inschrijven.
 
Besluit
De districtsraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
Artikel 1
De districtsraad neemt kennis van het actieplan 2012 voor seniorenbeleid.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...