DISTRICTSBESTUUR LAAT MARKT DOODBLOEDEN

Niemand gebaat bij verdwijnen markt.


 


 


Vlaams Belang zal ijveren voor het behoud van een volwaardige markt in Merksem. Districtsvoorzitter Verstraelen (SP.a) en zijn schepen Koen De Cock (CD&V) hebben een ‘marktcommissie’ in het leven geroepen. Deze commissie moet officieel de veiligheid op de markt bewaken alsook mogelijke problemen tussen marktkramers en bewoners oplossen.


Dat klinkt op het eerste gezicht mooi, maar er is een serieuze adder


onder het gras. Wat het SP.a-CD&V-OpenVLD-districtsbestuur verzwijgt is


dat de commissie er vooral komt in het vooruitzicht van de heraanleg van het Sint-Franciscusplein.


 


De Merksemse markt zou dus voor minstens één à twee jaar moeten verhuizen. De stiekeme bedoeling van het district is om de


markt niet meer op het heraangelegde Sint-Franciscusplein te laten plaatsvinden of de huidige markt op zijn minst te halveren.


 


Omdat het districtsbestuur weet dat deze maatregel bijzonder onpopulair is, tracht ze de waarheid te verdoezelen. Het district wil de markt van Merksem stilaan laten doodbloeden. Het Vlaams Belang vindt dit onaanvaardbaar en zal zich met hand en tand verzetten tegen het


mogelijk verdwijnen van de wekelijkse markt.


 


 


 


Uiteraard moet een oplossing gevonden worden voor de periode van de heraanleg. De plannen voor het nieuwe Sint-Franciscusplein moeten het houden van een volwaardige wekelijkse markt mogelijk maken. We denken aan de heraanleg van het Theaterplein in Antwerpen. De Vogelenmarkt kan er terug elk weekend normaal plaatsvinden.


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...