DEXIA: vuiligheid schaamteloos doorgeschoven naar nietsvermoedende belastingbetaler

De verwachte opsplitsing van Dexia heeft enorme gevolgen voor de belastingbetaler. Vlaanderen verliest tot 94% op zijn investering van 500 miljoen euro in Dexia. De Vlaamse waarborg aan de Gemeentelijke Holding – 450 miljoen euro – zal meer dan waarschijnlijk opgevraagd worden. Voor het Vlaams Gewest loopt het verlies nu reeds op tot bijna 920 miljoen euro. Indien Vlaanderen daarenboven verplicht wordt om de toegezegde maar nog niet in het parlement goedgekeurde waarborgverhoging tot 1 miljard euro voor de Gemeentelijke Holding op te hoesten, loopt de rekening op tot bijna 1,5 miljard euro.


Voor gans België wordt het verlies voor de belastingbetaler nu al op 3,8 miljard euro geraamd. De verschillende Belgische overheden hebben er – als belangrijke aandeelhouders – alle belang bij om de schade zoveel mogelijk te beperken:


1.                        De toxische producten en de historische obligatieportefeuille zijn vooral een erfenis van de Franse poot van de groep. Het kan dus niet zijn dat alweer de Belgische overheid voor het grootste deel garant staat voor de Bad Bank Dexia. De kost kan oplopen tot 100 miljard euro. Indien België net zoals in 2008 opdraait voor 60% betekent dit een garantie van 60 miljard euro of 6000 euro per belastingbetaler. Aangezien de toxische problemen zich in Frankrijk situeren, moet het Belgisch aandeel in de garanties fors verlagen.


2.                        De gezonde onderdelen van de groep worden te koop aangeboden, waaronder Dexia Bank België en Dexia Insurance Belgium. De federale overheid voorziet momenteel een ‘Fortis-scenario’: een nationalisering van deze gezonde delen om die zo vlug mogelijk terug te verkopen. De kans is dan ook groot dat een tweede Belgische grootbank alweer voor een prikje naar het buitenland verdwijnt. Aangezien de Belgische activiteiten van de groep gezond en winstgevend zijn, moet het ‘stand alone-scenario’ zeker overwogen worden. Indien dit financieel haalbaar is, is dit nog steeds de beste garantie voor de werknemers van de groep, maar op termijn ook voor de overheid en de aandeelhouders.


De hele Dexia-affaire toont aan dat het banksysteem en de bankpraktijken in België, met o.m. de doorgedreven politieke verwevenheid, neerkomen op een reëel en totaal wanbeheer waarvan alle negatieve gevolgen en vuiligheid met het mes op de keel worden doorgeschoven naar de nietsvermoedende belastingbetaler.


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...