Criminaliteitscijfers per district:Criminaliteit vertoont stijgende tendens in Merksem

Stadsbestuur geeft op vraag Vlaams Belang   de criminaliteitscijfers per district vrij

Vlaams Belang wil vanaf 2013 één veiligheids- en leefbaarheidsschepen 
per district

Criminaliteit vertoont stijgende tendens in MERKSEM, Borgerhout, Hoboken en in minder mate Deurne

In bijlage vindt u de nota met een analyse van de 
criminaliteitscijfers per district. In bijlage vindt u  tevens de berekeningen (excellbestand) die het Vlaams Belang  maakte.

Uit de cijfers blijkt dat Antwerpen het onveiligste district van de stad is.

2010                                       2011 (eerste helft)
                                         
       
1. Antwerpen (19,5%)              1. Antwerpen (10%)
2. Borgerhout (8,9%)               2.  Merksem (4%, niet afgerond: 4,00%)
3. Berchem (7,3%)                   3.  Hoboken (4%, niet afgerond: 3,99%)
4. Merksem (7,0%)                  4.  Borgerhout (4%,niet afgerond:3,96%)
5. Deurne (6,9%)                      5. Deurne (3,7%)

Voor zowel 2010 als 2011 scoort ook het district Borgerhout telkens 
hoog, alhoewel het opvallend is dat Borgerhout in de eerste helft van 
2011 bijgebeend is door zowel Merksem als Hoboken en bijna ook door  Deurne.
De veiligste districten zijn voor beide jaren in deze  volgorde: Ekeren, Be-Za-Li en Wilrijk. Andere vaststelling uit de  algemene cijfers : zowel voor 2010 als voor 2011 wordt meer dan 60%  van de criminaliteit gepleegd in het district Antwerpen.

Kort overzicht van de bevindingen (zie voor meer info nota in bijlage):

– Woninginbraken vonden in 2010 vooral plaats in Borgerhout, 
Antwerpen, Wilrijk en Berchem.
In 2011 is de top 4: Merksem,  Borgerhout, Antwerpen en Hoboken.

– Driekwart van de diefstallen met geweld vindt plaats in het district 
Antwerpen. Verder zijn er grote verschillen tussen 2010 en 2011.

– Meer dan de helft van de handtasroven vindt plaats in het district 
Antwerpen.

– Diefstal met wapen komt vooral in Antwerpen, Borgerhout, Berchem en  Deurne voor.

– Voor diefstal uit een voertuig zijn de districten Antwerpen, 
Berchem, Borgerhout en Deurne de koplopers.

– De top 4 inzake slagen en verwoningen: Antwerpen, Borgerhout, 
Merksem en Deurne.

– In Antwerpen is de kans op autodiefstal zes maal groter dan in Ekeren.

– Vandalisme is in alle districten een probleem.

Het is de eerste maal dat misdaadcijfers per district bekend worden 
gemaakt. In het verleden weigerde het stadsbestuur om cijfers per 
district bekend te maken. Het Vlaams Belang vraagt dat deze cijfers 
minstens éénmaal per jaar zouden vrijgegeven worden.

Tevens wil het  Vlaams Belang dat deze cijfers in elke districtsraad besproken en  toegelicht worden. Voor de volgende legislatuur stelt het Vlaams  Belang een veiligheidsschepen per district voor. Deze schepen zou  specifiek de leefbaarheid en veiligheid van het district moeten 
bewaken. Deze schepen zou ook verantwoordelijk zijn voor de opmaak van  veiligheids- en leefbaarheidsplannen per wijk.

Veiligheid is de eerste prioriteit voor een goed werkend stadsbestuur. 
Het stadsbestuur moet dan ook verantwoordelijkheid afleggen voor haar 
veiligheidsbeleid, zeker ook op districtsniveau.

De criminaliteitsbestrijding moet meer afgestemd worden op de 
specifieke situatie in de districten. De huidige politieafdelingen 
zijn in sommige gevallen (Noord, Oost en Zuid) te groot en bieden niet 
altijd de kans op maataanpak.
Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...