Bredabaan voorstel tot wijziging verkeersreglement

Vlaams Belang stemt tegen!

Op de agenda van de districtsraad van 22 maart stond een punt geagendeerd dat tot doel had de verkeersreglementering

van de Bredabaan aan te passen.

Onze fractie heeft unaniem tegen het voorstel tot aanpassing van het verkeersreglement van de Bredabaan gestemd omdat wij

1) voorstander zijn van het terug invoeren van het schijfparkeren ipv betalend parkeren

2) de Bredabaan moet winkelvriendelijk blijven zeker met de nabijheid van Schoten en Wijnegem waar men gratis kan parkeren.

3) van mening zijn dat er een groter draagvlak moet zijn dan alleen een aantal bewoners dat er om zou gevraagd hebben om het verkeersreglement aan te passen.

4) de steekproef die voorafgaandelijk werd georganiseerd en op te kleine schaal werd uitgevoerd, toonde aan dat de bezettingsgraad slechts 93 % bedroeg met andere woorden : er zijn dus nog plaatsen over !

Alle andere partijen hebben dit voorstel goedgekeurd.

In bijlage het document dat aan de districtsraad ter stemming werd voorgelegd.

Ph Elst
Fractievoorzitter districtsraad

Vlaams Belang stemt tegen!

Op de agenda van de districtsraad van 22 maart stond een punt geagendeerd dat tot doel had de verkeersreglementering

van de Bredabaan aan te passen.

Onze fractie heeft unaniem tegen het voorstel tot aanpassing van het verkeersreglement van de Bredabaan gestemd omdat wij

1) voorstander zijn van het terug invoeren van het schijfparkeren ipv betalend parkeren

2) de Bredabaan moet winkelvriendelijk blijven zeker met de nabijheid van Schoten en Wijnegem waar men gratis kan parkeren.

3) van mening zijn dat er een groter draagvlak moet zijn dan alleen een aantal bewoners dat er om zou gevraagd hebben om het verkeersreglement aan te passen.

4) de steekproef die voorafgaandelijk werd georganiseerd en op te kleine schaal werd uitgevoerd, toonde aan dat de bezettingsgraad slechts 93 % bedroeg met andere woorden : er zijn dus nog plaatsen over !

Alle andere partijen hebben dit voorstel goedgekeurd.

In bijlage het document dat aan de districtsraad ter stemming werd voorgelegd.

Ph Elst
Fractievoorzitter districtsraad

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...