Anke vander Meersch bevraagt de burgemeester ivm Kastanjeboomplein

Tijdens de eerstvolgende commissie politie & veiligheid
 in september zal gemeenteraadslid Anke Van dermeersch de
burgemeester bevragen ivm de gemelde overlast op het Kastanjeboomplein.
Hieronder kan u alvast haar vraagstelling lezen.

Informatieve vraag van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch aan
de burgemeester betreffende de overlast aan het Merksemse Kastanjeboomplein

Bewoners van het Merksemse Kastanjeboomplein klagen over zware
overlast. Een aantal jaren geleden werd het plein heringericht, waarbij ook een
voetbalveldje werd aangelegd. Het plein blijkt nu echter een aantrekkingspool
te zijn geworden voor hangjongeren die nogal wat overlast veroorzaken voor de
buurt.

Ballen komen op auto’s, ramen en daken terecht, met in sommige
gevallen duizenden euro’s schade voor de buurtbewoners tot gevolg. De
buurtbewoners moeten de kosten meestal zelf ophoesten omdat de daders onbekend
zijn. De jongeren palmen de speeltuin in. In het prieeltje worden joints
gerookt. Er wordt zelfs gedeald.

Van een gezellig pleintje is geen enkele sprake meer. De eigen
kinderen van de buurt durven of kunnen geen gebruik meer maken van het
pleintje.

Een herinrichting van het plein is volgens het districtsbestuur
financieel echter niet haalbaar. Wel worden er door het district bepaalde
kleine technische aanpassingen uitgevoerd of overwogen die bepaalde vormen van
overlast (bv. overvliegende ballen) moeten tegengaan.

Kan de burgemeester mij meedelen welke initiatieven er reeds
werden genomen om de overlast tegen te gaan?

Steunt de burgemeester het voorstel om dit voetbalveld te
verplaatsen naar de Distelhoek om zo een halt toe te roepen aan de overlast
voor de bewoners van het plein?

Kan de burgemeester mij meedelen welke initiatieven desgevallend
nog zullen worden genomen naar aanleiding van de klachten van de bewoners?

Ondertussen werd de vraag omgezet naar een schriftelijke vraag.  In bijlage vindt u het antwoord.

 

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...