Afdelingsvoorzitter Jan Penris stelde vragen over het verdwijnen van bushokjes in Merksem

Naar aanleiding van het gewijzigde aanbod van De Lijn stelde onze afdelingsvoorzitter Jan Penris als toenmalig gemeenteraadslid op 5 december nog een schriftelijke vraag aan het ontslagnemend schepencollege over het vedwijnen van bushokcapaciteit aan het jan Palfijnziekenhuis te Merksem. aan de hand van het ontvangen antwoord zal Jan Penris – in zijn functie als Vlaams Parlementslid – dit dossier verder opvolgen in de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement. In bijlge vindt u het antwoord op zijn vraag.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...