Afdeling Merksem verjongd.

Vlaams Belang heeft het afgelopen voorjaar in het ganse land bestuurshernieuwingen doorgevoerd.

De nieuwe nationale voorzitter Tom Van Grieken drong aan om van deze gelegenheid gebruik te maken zo jonge bekwame mensen de gelegeheid te geven bestuursverantwoordelijkheden op te nemen.

 

De afdeling Merksem ging hier enthousiast op in en droeg Michel Elst (33j) voor. Michel werd met éénparigheid van stemmen verkozen. Michel is reeds geruime tijd bestuurslid van de afdeling Mersem en aanvaarde zijn voordracht met veel enthousiasme. Uittredend voorzitter Jan Penris, die koepelvoorzitter blijft als ook kamerlid en districtraadslid was Michel Elst heel dankbaar voor het overnemen van deze taak.Uiteraard blijft Bob Hulstaert als duivel-doe-al actief in zijn hoedanigheid van penningmeester en ondervoorzitter. Philippe Elst blijft leidend figuur als fractieleider in de districtsraad. Wij hopen dat de achternaam Elst geen aanleiding zal geven bij de pers tot verwarring.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...