AANVULLING Districtsburgemeester Bungeneers speelt “leentjebuur” bij Vlaams Belang- JM De Kimpe zal hierover opnieuw een vraag stellen !

Tijdens de districtsraad van 21 maart stelde één van onze districtsraadsleden
(Jean – Marie De Kimpe) een vraag om de sluiting van de poorten van de Merksemse kerkhoven te herzien.
Hij voerde een aantal terechte argumenten van overlast voor de buurtbewoners en verschillende vormen van criminaliteit aan om dit verzoek kracht bij te zetten.

Spijtig genoeg trad geen enkel lid van een andere partij dit verzoek toen bij.
Vandaag echter staat er in een artikel in Het Nieuwsblad te lezen dat districtsburgemeester Bungeneers pleit voor het opnieuw sluiten van de kerkhofpoorten…. Alhoewel de districtsburgemeester wel degelijk aanwezig tijdens de districtsraad van 21 maart, hield hij toen stijf zijn kaken op elkaar.
Vandaag speelt hij “leentjebuur” bij het Vlaams Belang … dit is blijkbaar de kracht van verandering !

In bijlage kan u het krantenartikel van vandaag en de tussenkomst van JM De Kimpe   van 21 maart erop nalezen.
AANVULLING:
Ons districtsraadslid Jean Marie De Kimpe laat het hier natuurlijk niet bij. Hij heeft terecht een nieuwe vraag ingezonden om duidelijkheid te krijgen over deze situatie. Deze vraag zal behandeld worden tijdens de districtsraad van 23 mei aanstaande.
De tekst van zijn vraagstelling werd toegevoegd aan de bijlage bij dit artikel.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...