11 juli-boodschap Filip Dewinter

 

 

11 juli-boodschap Filip Dewinter: “11 juli moet voor de Vlamingen worden wat ‘the fourth of July’ is voor de Amerikanen, 11 juli wordt onze ‘Independence Day’.”

 

Filip Dewinter wil Vlaams republikeins front tegen België.

 

Filip Dewinter: “Het vertrouwen van de Vlamingen in de parlementaire democratie is tot een minimum herleid. Wat we zelf doen, doen we beter. De Vlamingen moeten hun eigen lot in handen nemen. Kiezen voor vrijheid betekent kiezen voor daadkracht. Het Vlaams parlement moet een Vlaamse soevereiniteitsverklaring opstellen en afkondigen.”

  

Tijdens een 11 juli-toespraak in Boom heeft Filip Dewinter op de vooravond van de Vlaams-nationale feestdag, op zondag 10 juli, gesteld dat enkel de “duidelijke keuze voor Vlaamse onafhankelijkheid een uitweg biedt uit de insitutionele crisis waar België in is terechtgekomen”. “Voor België is er geen toekomst meer, uitsluitend nog een weinig interessant verleden. België is geschiedenis. De vraag is al geruime tijd niet meer ‘Zal Vlaanderen onafhankelijk worden?’ maar ‘Wanneer wordt Vlaanderen onafhankelijk?’.”

 

Dewinter riep de NVA op te “durven kiezen voor de Vlaamse republiek”. “Een republikeins front is in de maak. Alle republikeinse krachten in Vlaanderen moeten nu de handen in mekaar slaan en komaf maken met België.” “11 juli moet voor de Vlamingen worden wat ‘the fourth of july’ is voor de Amerikanen, 11 juli wordt onze ‘independence day’.”, zei Dewinter.

 

Dewinter liet in zijn 11 juli-toespraak weten dat “de onderhandelde oplossing niet werkt”. “Het vertrouwen van de Vlamingen in de parlementaire democratie slinkt met de minuut. Wat we zelf doen, doen we beter. Laten we ons lot en onze toekomst in eigen handen nemen. Kiezen voor vrijheid, betekent kiezen voor daadkracht. Na een jaar stilstand betekent daadkracht dat het Vlaams parlement een soevereiniteitsverklaring opstelt waarna de splitsing een feit is. Daarna kan met Wallonië onderhandeld worden over de boedelscheiding.”

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...