1 november

Op zondag 1 november stonden ook wij even stil bij onze overledenen.

Zo brachten we hulde aan het graf van Dr.Borms te Merksem.

 

“Al werd uw oude romp in allerijl vermoord
de echo van uw stem wordt door geen schot gesmoord.
En wat van u resteert wordt éénmaal, naar de wet
van Vlaanderens eergevoel, met staatsie bijgezet.”

(Willem Elsschot)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...